AWTEM
Analityczny Wysokorozdzielczy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki