Oczami szalonego naukowca

czyli

fotograficzna kronika adaptacji pomieszczeń i instalacji AWTEMKalendarium realizacji projektu

2008

2009

 • 8 kwietnia informacja o pozytywnej ocenie wniosku (90,67 punktów) i objęciu go wsparciem finansowym
 • uaktualnienie informacji n/t możliwości technicznych aparatury
 • 4 czerwca zorganizowanie seminarium otwierającego
 • 15 czerwca zawarcie Umowy nr POIG.02.01.00-14-032/08-00 pomiędzy IF PAN i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • czerwiec/lipiec prace nad założeniami do scenariusza filmu informacyjno-edukacyjnego
 • ogłoszenie przetargu na zakup aparatury
 • rozstrzygnięcie przetargu
 • 10 sierpnia podpisanie umowy z FEI na zakup aparatury
 • wykonanie pomiarów i weryfikacja pomieszczeń dla aparatury
 • zakupienie scenariusza filmu promocyjnego w wyniku konkursu ofert
 • 1 grudnia rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie filmu
 • 7 grudnia rozpoczęcie zdjęć
 • 11 grudnia projekt lokalizacji aparatury i adaptacji pomieszczeń

2010

 • styczeń premiera filmu informacyjno-edukacyjnego
 • 24 lutego rozpoczęcie prac adaptacyjnych pomieszczeń
 • 17 czerwca  seminarium zapraszające do współpracy - DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNY UDZIAŁ W SEMINARIUM
 • 21 czerwca  przyjazd HELIOSA
 • 19 lipca  przyjazd TITANA
 • 26 lipca  rozpoczęcie prac instalacyjnych TITANA i HELIOSA
 • 24 sierpnia  pierwsza wiązka z TITANA
 • 29 września  podpisanie protokołu odbioru TITANA i HELIOSA
 • październik/listopad szkolenia i rozpoczęcie samodzielnej pracy
 • 10 grudnia uroczyste otwarcie PRACOWNI MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

2011

 • 30 marca  seminarium PIERWSZE WYNIKI - DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM
 • 24 maja  seminarium promocyjne w KATOWICACH
 • 26 września  seminarium OD INSTALACJI DO EKSPLOATACJI

2012

 • 6 marca  seminarium METODY I ORGANIZACJA BADAŃ za pomocą TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO TITAN CUBED 80-300 W IF PAN
 • 28 marca otrzymanie certyfikatu POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI przez PRACOWNIĘ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ