AWTEM

 

W dniu 4 czerwca 2009 roku w sali D Instytutu Fizyki PAN przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie odbędzie seminarium pt:

 

Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki

 

poświęcone prezentacji oraz opracowaniu planów eksploatacji transmisyjnego mikroskopu elektronowego, który zostanie zakupiony dla Instytutu Fizyki PAN w ramach II Osi Priorytetowej Infrastruktura Sfery B+R.

 

Plan seminarium:

 

11:15   Prezentacja założeń zawartych we wniosku projektu,

11:45   Wystąpienia osób reprezentujących instytucje, które wsparły wniosek projektu (10 wystąpień 5 min)

 

1.     Ammono sp. z o.o. (http://www.ammono.com.pl/)

2.     Nano-Tech Polska sp. z o.o. (http://www.nano-tech.pl/)

3.     TopGaN sp. z o.o. (http://www.topgan.fr.pl)

4.     Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Metod Fizykochemicznych, (http://biol-chem.uwb.edu.pl/ic/zaklady/zmf.htm)

5.     Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla, (http://www.fizyka.umk.pl/phys/ZAKLADY/ZFPFW/badania.php)

6.     Instytut Chemii Fizycznej PAN, (http://www.ichf.edu.pl)

7.     Instytut Technologii Elektronowej (http://ite.waw.pl/)

8.     Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (http://www.itme.edu.pl/)

9.     Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (http://www.unipress.waw.pl/)

10.  VIGO System S.A. (http://wwww.vigo.com.pl/)

 

13:00   przerwa obiadowa

14:00   Przedstawienie propozycji i dyskusja nad formami przyszłej współpracy

·       usługi w formie akredytowanych badań

·       umowy dwustronne

·       powołanie konsorcjum

16:00   Zakończenie seminarium