AWTEM

W dniu 17 czerwca 2010 roku
w sali D Instytutu Fizyki PAN przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie odbędzie seminarium pt:

"Zaproszenie do współpracy"

poświęcone prezentacji oraz opracowaniu planów eksploatacji transmisyjnego mikroskopu elektronowego, który jesienią tego roku zostanie oddany do użytku w Instytutcie Fizyki PAN w ramach projektu "Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki" II Osi Priorytetowej Infrastruktura Sfery B+R.

Plan seminarium:

11:15 Informacja o realizacji projektu,
11:45 Prezentacja parametrów technicznych mikroskopu TITAN CUBED 80-300,
12:00 Preparatyka za pomocą Helios NanoLab DualBeam,
12:20 Przedstawienie propozycji tematów badawczych,
13:00 Przerwa obiadowa,
14:00 Uwarunkowania techniczne i organizacyjne wykonywania badań,
14:30 Dyskusja panelowa dotycząca różnych form współpracy,
16:00 Zakończenie seminarium.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o wysłanienie zgłoszenia na adres awtem@ifpan.edu.pl.
Prosimy o podanie jakiego typu materiały będą Państwo chcieli badać i jakie informacje o tych materiałach uzyskać. Zebranie tych wiadomości pozwoli organizatorom seminarium odpowiednio przygotować się do prowadzenia dyskusji panelowej.
W załączeniu przedstawiona jest lista technik pomiarowych jakie będą dostępne w ramach projektu AWTEM.

Lista technik badawczych możliwych do realizacji w ramach projektu AWTEM: