AWTEM
Logo_NSS Logo_IFPAN Logo_UE_EFRR
Analityczny Wysokorozdzielczy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy dla nanonauki, nanotrchnologii i spintroniki

Opis projektu

Kronika

Film promocyjny "Wartość elektronu"

Film promocyjny "Mikro, nano, pioko"

Wirtualna wizyta w Pracowni Mikroskopii Elektronowej

Parametry techniczne Titan Cubed 80-300 oraz Helios-NanoLab

Seminarium otwierające

Seminarium zapraszające do współpracy

Seminarium uroczyste otwarcie

Seminarium pierwsze wyniki

Oferta badań akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji